Doorbraken realiseren met je team
Samen met onze klanten realiseren we doorbraken. Dat kan een sterke verhoging van de omzet zijn, of juist een structurele verlaging van de kosten. Vrijwel altijd is er al een enthousiast team van goede mensen aan de slag (geweest). Met veel ideeën als resultaat, maar geen dwingende logica waarom een andere pricing of klantfocus nodig is, of juist een proces- of productverbetering of het herzien van de inkoop. Terwijl in alle gevallen één van deze oplossingen tot veel meer en sneller resultaat leidt dan de andere ideeën. Op basis van onze ervaring hieronder drie tips om met je eigen team wel tot een doorbraak te komen:

1. Meer focus van minder mensen
Een lastige opdracht vraagt inzet van verschillende disciplines – ieder voor een deel van hun tijd. Of niet? Wij behalen meer succes met een kleine groep mensen die (vrijwel) al hun energie aan de benodigde doorbraak kunnen wijden – en waar nodig gericht input vragen van anderen. Maak 3-5 mensen helemaal vrij – hoe lastig het ook is.

2. Zet ook onervaren mensen in het team
Meestal zien we dat de beste mensen ingezet worden. Dat zijn echter vaak ook de mensen die sowieso al het drukst zijn. En niet per se degenen die de ‘domme’ vragen stellen die vaak de basis zijn van een doorbraak. Zet dus ook een paar enthousiaste, minder ervaren mensen in het team. Vaak maakt dat tip 1 ook makkelijker!

3. Stimuleer mensen ‘het diepe’ in te duiken
Waar het vaak aan ontbreekt zijn de goede hypotheses om net even anders te kijken. Het in detail bekijken van een klant of een productiestap, en dan nog één levert vaak wel goede ideeën op. Die vervolgens met data getoetst kunnen en moeten worden. Stimuleer mensen niet te blijven hangen in gemiddelden maar echte klanten en producten beet te pakken en dan gericht analyses te doen. En dan opnieuw.

Veel succes!

Samen met onze cliënten realiseren we doorbraken in complexe zaken. Sectorkennis komt vaak van onze cliënten, wij brengen een andere blik, structuur en gefocuste denkkracht. Het resultaat is een concrete strategie waarbij direct duidelijk is wat morgen anders te doen om tot duurzaam betere resultaten te komen – in alle lagen van de organisatie. Bel of mail Niels Janssen als je over jouw vraagstuk wilt sparren. (06 27452602; janssen@eurekon.nl)