CO₂-reductie dankzij corona? Niet in de winter…

6 oktober '20
Reductie in CO₂ wordt gezien als een positief neveneffect van de corona-pandemie. In Nederland was dit 21% in het tweede kwartaal. Een direct gevolg van minder economische activiteit en minder verkeersuitstoot door thuiswerken. In het derde kwartaal trok de economische activiteit weer aan. Nu de winter eraan komt, is het goed om stil te staan bij de impact van thuiswerken op de CO₂-uitstoot van huishoudens en kantoren – gemiddeld 35% van de totale Nederlandse CO₂-uitstoot.

Thuiskantoren verhogen de uitstoot

Een groot deel van de uitstoot van kantoren en huishoudens komt door verwarming in de herfst- en wintermaanden. Mensen die thuiswerken verwarmen ook tijdens kantooruren hun huis. Ook wordt er thuis meer elektriciteit verbruikt door laptops, monitors en koffiezetapparaten. Niet voor niets zetten vakbonden in op een financiële compensatie voor thuiswerken. Meer verbruik en een hogere uitstoot dus.

Lagere bezetting kantoorpanden geeft eerder hogere dan lagere CO₂-uitstoot

Als kantoren open blijven met minder mensen per verdieping zal de behoefte aan verwarming eerder toe- dan afnemen. Een mens is immers zelf ook een warmtebron van ca. 100 Watt. Dezelfde ruimte verwarmen met minder mensen vraagt dus meer energie. De elektriciteit voor koffie en computers is deels ‘verplaatst’ naar het thuiskantoor. Liften – vaak grootverbruikers van elektriciteit – verplaatsen minder mensen, maar wellicht in een vergelijkbaar aantal liftbewegingen. Er mogen immers veel minder mensen per keer mee door social distancing.

Minder forenzen leidt door relatief meer autogebruik niet tot daling CO₂

Uit data van Google en de NDW blijkt dat het autogebruik in Nederland alweer op 97% zit van het pre-corona niveau. Toch werkt nog steeds 30% van de mensen thuis. Dat zijn echter vaak mensen die voorheen met het OV reisden. Ook zijn voormalige OV-reizigers overgestapt van OV naar auto. Tenzij er weer een volledige lock-down komt rekenen we dus ook niet op een CO₂-reductie van minder wegverkeer. Tegelijkertijd rijdt het OV wel op volle sterkte ondanks een lager aantal reizigers. Ook hier dus geen reductie van (overigens vaak groene) energie.

CO₂-impact van thuiswerken vraagt aandacht – op korte en langere termijn

Conclusie is dat thuiswerken de komende herfst en winter voor meer CO₂-uitstoot zal zorgen. Meer verwarming – zowel thuis als op kantoor, vrijwel evenveel autoverkeer en liftgebruik. Figuur 1 laat zien dat de impact op het gasverbruik de komende periode aanzienlijk kan zijn. Op korte termijn is dit relevant voor de energiesector (gasinkoopstrategie), het OV en het overleg tussen werkgevers en werknemers (compensatie thuiswerken). Ook op langere termijn kan de impact groot zijn. Nieuw gedrag van mensen en bedrijven heeft ook effect op hoe we de energietransitie vorm moeten geven. Het begrijpen van dat gedrag ‘vanuit-de-mens’ is essentieel voor de oplossing.

Een dag uit het leven van een strategieconsultant bij Eurékon

Een dag uit het leven van een strategieconsultant bij Eurékon We krijgen regelmatig de vraag van kandidaten over hoe een gemiddelde werkdag eruit ziet. Ton Nguyen (consultant sinds 2017) schreef er onderstaande blog over. Als strategieconsultant is vrijwel geen dag...

Corona vraagt aanpassing commerciële focus in Bouw en ICT

Corona vraagt aanpassing commerciële focus in Bouw en ICT

De corona-crisis* vraagt veel managementaandacht. Hoe kunnen we zo veel mogelijk door blijven werken? Voor de ICT en de Bouw in brede zin – van infrastructuur tot machine- en scheepsbouw betekende dit deels een aangepaste werkwijze en planning. Waar een aantal...

Treinmijdende forens zal kiezen voor auto

Treinmijdende forens zal kiezen voor auto

Elektrische fiets is geen alternatief voor trein - wel voor bus, tram en metro De laatste weken verschijnen er diverse berichten dat forensen vanwege Corona het OV willen blijven mijden. De verkoop van tweedehands auto’s en elektrische fietsen en het gebruik van...

Wellicht ook interessant

Een dag uit het leven van een strategieconsultant bij Eurékon

Een dag uit het leven van een strategieconsultant bij Eurékon We krijgen regelmatig de vraag van kandidaten over hoe een gemiddelde werkdag eruit ziet. Ton Nguyen (consultant sinds 2017) schreef er onderstaande blog over. Als strategieconsultant is vrijwel geen dag...